Analyse om potentialer for Bornholm

Læs seneste notat fra projektet nedenfor med titlen “Bornholms vej til vækst” Scenarier for Energiø Bornholms påvirkning af beskæftigelse og befolkningstilvækst på Bornholm:

Bornholms vej til vækst (CRT)